O nama

Udruženje stranih ulagača (FIC) je osnovano u siječnju 2012. godine, od strane jedanaest trgovačkih društava koja su imala namjeru započeti konstruktivni dijalog s Vladom i drugim dionicima u Hrvatskoj o tome kako poboljšati trenutnu nepovoljnu poslovnu klimu u Hrvatskoj, koja loše utječe na domaća i strana društva. Iako postoje i druge poslovne organizacije koje zastupaju sličan pristup kao i FIC, vjerujemo da međunarodna društva koja posluju u Hrvatskoj, sa svojim pogledom iz inozemstva mogu pozitivno utjecati na političke rasprave s ciljem postizanja brzog i održivog gospodarskog rasta.

Kao poslovno udruženje, FIC je odlučan pridonijeti stvaranju povoljnije investicijske i poslovne klime u Hrvatskoj. Vjerujemo da FIC ima pravu strukturu i snagu koja proizlazi iz veličine, važnosti, znanja i vještina najvećih društava koja posluju u Hrvatskoj. Konkretno, to znači fokusiranje na osiguranje pravne predvidljivosti, učinkovite administracije, transparentnosti te podršku na nacionalnoj i lokalnoj razini – sve što je potrebno da Hrvatska krene naprijed i omogući poslovno okruženje koje će pružiti povoljnu klimu za društva koja već posluju na tom području, kao i da dokaže da je nudi pravu priliku za druga strana i domaća društva.

FIC vjeruje da su privlačenje stranih investicija i poticanje već prisutnih investitora na razvitak svog poslovanja ključni za rast hrvatskog gospodarstva na dugi rok. Strani investitori mogu igrati važnu ulogu u gospodarskom oporavku Hrvatske donoseći svježi kapital, visoku kvalitetu i standarde zaštite okoliša kao i know-how, inovativne tehnologije, otvaranje novih radnih mjesta te programe razvoja za zaposlenike.

Stoga, FIC promiče zajedničke stavove svojih članova kako bi izrazili zajednički interes radi rješavanja izazova koji se pojavljuju ili bi se mogli pojaviti pri realizaciji stranih investicija. Isto tako, FIC je uspostavio komunikaciju s drugim stranim udruženjima ulagača kako bi izmijenili uobičajene prakse te pridonijeli jačanju gospodarstva u Hrvatskoj, kao i u regiji.

Kao najnovija članica Europske unije, Hrvatska je postala dio jednog od najkonkurentnijih tržišta u svijetu. Stoga, imperativ je usredotočiti se na povećanje vlastite konkurentnosti osiguravanjem stabilnog regulatornog okruženja za investicije i poslovanje općenito, poticanjem inovacija, istraživanjem i razvojem te investiranjem u ljudski kapital. FIC je uvjeren da je jedini održivi način da se to postigne suradnja i kontinuirani dijalog između poslovnog sektora i nosioca politike.

Nakon povećanja aktivnosti i objavljivanja tri izdanja Bijele knjige od 2013. do 2015. godine, FIC je prepoznat od strane hrvatske Vlade, međunarodnih organizacija, opće javnosti i medija kao važan savjetodavni forum. Broj hrvatskih tvrtki u stranom vlasništvu koje se priključuju FIC-u kontinuirano raste te udruženje sada broji 34 tvrtke članice koje se ubrajaju u 100 najboljih hrvatskih tvrtki.

Scroll Up