PREDNOSTI ČLANSTVA

Članovi Udruženja stranih ulagača sudjeluju u sljedećim aktivnostima:

  • Zastupanje, izražavanje i iznošenje zajedničkih stavova i mišljenja radi promicanja zajedničkih interesa i poticanja stranih ulaganja.
  • Suradnja s institucijama i državnim tijelima u Republici Hrvatskoj radi prevladavanja poteškoća i prepreka.
  • Podnošenje prijedloga nadležnim tijelima u odnosu na predložene nacrte zakona i drugih propisa koji su od interesa za djelatnost članova Udruženja.
  • Organizacija znanstvenih i stručnih seminara, tribina i predavanja.
  • Izdavanje publikacija vezanih uz određenja pitanja.
  • Suradnja sa srodnim međunarodnim i domaćim udrugama.