ČLANSTVO

Udruženje stranih ulagača u Hrvatskoj okuplja tvrtke i pojedince koji žele pridonijeti ostvarenju ciljeva Udruženja. Ulaskom u Udruženje tvrtke postaju dio kruga stručnjaka čiji je glavni cilj zagovarati unapređenje investicijske klime u Hrvatskoj.

Redovni članovi
Redovni član može biti svaka pravna osoba koja prihvaća ciljeve i Statut Udruženja i djeluje u skladu s njima. Redovni članovi Udruženja mogu birati i biti birani u tijela Udruženja te sudjelovati u njegovim aktivnostima.

Počasni članovi
Počasni član može biti svaka fizička osoba. Počasne članove imenuje Upravni odbor, na temelju njihova doprinosa radu ili ostvarenju ciljeva Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj. Počasni članovi mogu biti pozivani da sudjeluju u radu pojedinih tijela Udruženja, ali ne mogu birati niti biti birani.